A 2011. június 30.-i képviselő testületi ülésen bejelentettem, hogy augusztus 31.-i hatállyal lemondok a képviselői mandátumomról. A bejelentésemet a következőkkel indokoltam: Rogán László polgármester úr a legutolsó testületi ülésen kijelentette, hogy Budakalászon a 2010. októberi önkormányzati választáson visszaállt az erkölcsi rend. A kijelentésével egyetértek, csak az a baj, hogy egy olyan színvonalra állt vissza, amely számomra elfogadhatatlan. Gróf Teleki Pál egy elhangzott beszédében azt mondta, hogy:  "A legtöbb ember csak pillanatnyi nehézségeket lát…..    Én előre aggódom a jövő generáció lelki tartalmáért, előre aggódom a szükséges objektivitásért a szubjektivitással szemben, és a közérdek szolgálatáért az egyéni érdekkel szemben." A budakalászi képviselő testület többségét kitevő Fidesz-Baráti Kör frakció az értékalapú politizálás helyett az érdekalapú politizálást helyezte előnybe, s úgy tűnik, hogy visszaáll az az un. "erkölcsi rend", amelyben büntetlenül lehetett egy vízmosás területét átminősíteni mezőgazdasági területté, és így feltölteni, csak azért, mert a barátok érdeke ezt megkívánta, amikor egy forgalomképtelen utcát különböző egyéni érdekek miatt szabálytalanul el lehetett adni úgy, hogy az utca helyén egy vegyeskereskedés működjön tovább, amikor az Omszk Park felső csücskében lévő közparkon lakótelepet lehetett engedélyezni, és sorolhatnám a hasonló eseteket. Az is érezhető, hogy megfelelő képzettség nélküli személyeket választottak bizottsági elnököknek csak azért, hogy a frakcióérdekek a szakmai érdekek, és így Budakalász érdekei fölött mindig győzedelmeskedhessenek, s a saját csoportjukhoz közel álló személyeket választottak különböző pozíciókba, a saját csoportjukhoz közelálló cégektől kértek árajánlatokat közpénzekből finanszírozott munkákhoz, stb. Én ehhez az un. "visszaállt erkölcsi színvonalhoz" nem adom a nevemet, s nem szeretném, hogy az igazi erkölcsök érdekében folytatott küzdelmem még inkább az egészségem rovására menjen. Fentiek miatt bejelentem, hogy a 2010 évi helyi önkor- mányzati választáson a 3. egyéni körzetben szerzett mandátumomról 2011. augusztus 31.-i hatállyal lemondok. Képek: http://dunakorzo.info/index.php/Közélet/budakalasz/2844-lemondott-dr-novotny-laszlo- budakalaszi-kepvisel